سگ‌ نيت انسان را درك مي‌كند

به گفته "يوزف توپال" از آكادمي علوم مجارستان، رفتار سگ‌ها بسيار مشابه يك كودك ۶ ماهه تا ۲ ساله است و هر دو تقريبا از از يك سيگنال براي برقراري ارتباط احساسي استفاده مي كنند كه شامل ارتباط كلامي و چشمي است. اين نخستين تحقيقي است كه در آن از تكنيك رديابي حركات چشم براي بررسي رفتار اجتماعي سگ ها استفاده شده است.

در اين تحقيق يك فيلم ويدئويي براي سگ پخش مي‌شود. فرد مورد نظر در فيلم صورت خود را به سمت يكي از دو گلدان پلاستيكي مي چرخاند و در اين حالت يك ردياب تمامي حركات چشم و عكس العمل هاي سگ را در هنگام ديدن اين تصاوير ضبط مي‌كند. در يك موقعيت فرد بصورت مستقيم به سگ نگاه كرده و با تن صداي بالا به سگ سلام مي‌كند. در موقعيت بعدي فرد با تن صداي پايين به سگ سلام مي‌كند؛ در حاليكه به چشمان حيوان نگاه نمي‌كند.

بررسي داده ها نشان مي‌دهد سگ ها در هنگام برقراري ارتباط تمايل دارند جهت نگاه فرد مورد نظر را دنبال كنند، بطوريكه با حركت سر فرد، سگ نيز به سمت گلدان خيره مي‌شود. با دنبال كردن حركات و جهت چشم سگ‌ها مي توان به اطلاعات دقيقي در خصوص شيوه عملكرد مغزي اين حيوانات دست يافت.
92
0 1